Už vím komu je Poradte.cz nepohodlné

7. červen 2010 | 15.28 | rubrika: poradte.cz

Hello!
Your website poradte.cz contains false information, which spoils the reputation of certain firms. Therefore, we got an order for destruction of your site.
However, we see that your website is a interesting portal, which provides much useful information, so we regret to destroy it. We understand how much you are working on it.
But do not fulfill an order can not. There is a compromise for ?C just delete the one unit of your web https://www.poradte.cz/spolecnost/ and 50 000 Chinese visitors won't attacks to to your site no more.
The next attack is planned for June 10, 2010. If by this time you remove or disable this section - the attack not will be.

Also glad to offer you our services, if a some web site spoil your reputation, or otherwise interfere with your business.

 Sincerely, AntiWeb

Překlad GOOGLE:

Dobrý den!
Vaše webové stránky poradte.cz obsahuje nesprávné informace, které kazí pověst některých firem. Proto jsme dostali příkaz k zničení vašich stránek.
Nicméně, vidíme, že váš web je zajímavý portál, který poskytuje mnoho užitečných informací, a tak jsme s politováním zničit. Chápeme, jak moc jsou na ní pracujeme.
Ale nesplňují příkazu nemůže. Tam je kompromis pro? C spravedlivý odstranit jedna jednotka z vašich webových https://www.poradte.cz/spolecnost/ a 50 000 čínských návštěvníků nebude útoků na vašich stránkách nic víc.
Další útok je naplánováno na 10.06.2010. Pokud do této doby můžete odebrat nebo zakázat této sekci - útok ne bude.

Také rád, že Vám nabídnout naše služby, pokud nějaké webové stránky si kazit pověst, či jinak zasahovat do vašeho podnikání.

S pozdravem, AntiWeb

 Komentáře k článku: Už vím komu je Poradte.cz nepohodlné

 
contritus | 7. červen 2010 | 15.32
Prosím, přeložit - jsem negramotná. Rozumím tak každé 10-té slovo.
anuska | 7. červen 2010 | 15.57
šmejdi. to snad není možné?! a pak že svoboda slova a že Internet patří všem.
Černovláska | 7. červen 2010 | 16.01
WTF? *diví se*
hospodynka | 7. červen 2010 | 17.20
Tušit kdo najmout pilný Číňan.
zlomenymec | 7. červen 2010 | 18.08
Tohle celý mi přijde nějaký divný, ta angličtina je divná, jak by mohli angláni zjistit co se na poradte.cz děje (much useful information) a proč by proboha chtěli odstranění sekce Společnost? O_o
kobliha | 7. červen 2010 | 18.08
Taky tušit, kdo v kuchyních nerad vařit
davidhavel | 7. červen 2010 | 20.41
Pokud je dokážeš úspěšně blokovat, patří na ně hodit bobek, jelikož těžko podat na někoho virtuálního žalobu, nebo lze?
kaci | 7. červen 2010 | 21.41
No já nevím, mi to přijde nějaký divný...
administrator | 7. červen 2010 | 22.13
řekl bych že jde o /společnost/*.* a tam už se dá najít lecos zajímavého...
contritus | 10. červen 2010 | 00.05
Dík za překlad.
sargo | 10. červen 2010 | 10.08
To je nějaký divný. Spíš mám pocit, že se takhle snaží sami nebídnout
lukas* | 15. říjen 2010 | 20.46
To je nehoráznost... Někdo by řekl je to hnus velebnosti.


Zpět na hlavní stranu blogu